Termín:  9.11.2023-1.2.2024     
Cena:  8.200,- Kč     
Místo:  Liberec     

Akreditace MPSV č. A2023/0221-SP/PC/PP/VP (prohlédnout zde)

Anotace:

Základní výcvik v krizové intervenci doplňuje pracovníkům v přímé práci znalosti a dovednosti krizové intervence jako specifické metody sociální práce. Cílem programu je poskytnout a umožnit účastníkům osvojit si specifické kompetence k vedení krizově-intervenčního rozhovoru a ke komplexní podpoře zvládnutí krize u jedince. Program nabízí po teoretické strámce široké uchopení tématu krize, její typologie, možnosti přirozeného řešení a postupy odborné krizové intervence. Těžištěm programu je praktický nácvik krizově intervenčního rozhovoru "tváří v tvář", osvojení základních i specifických komunikačních technik a práce se zvládáním emocí. V průběhu celé výuky je věnována pozornost kazuistikám, na kterých je nácviková část programu interaktivně vystavěna. Výuka je doplněna o témata odborné péče o krizové interventy a jejich psychohygienu, právní rámec poskytování krizové pomoci a podrobné seznámení se sítí krizových sociálních služeb. Program v rozsahu 64 hod je realizován ve 4 dvoudenních blocích: krize a krizová intervence, komunikace a emoce, specifické problematiky , krizový intervent a krizová pomoc.

Program:

1. den - KRIZE A KRIZOVÁ INTERVENCE
- Úvod, historie
- Principy a znaky krize
- Průběh krize, krizová vlna
- Způsoby zvládání zátěže
- Zdroje a svépomoc

2. den - KRIZE A KRIZOVÁ INTERVENCE
- Typologie krizí
- Proces krizové intervence
- Základní techniky vedení rozhovoru

3. den - KOMUNIKACE A EMOCE
- Specifické techniky vedení rozhovoru
- Smutek a pláč v krizové intervenci

4. den - KOMUNIKACE A EMOCE
- Úzkost, panika, strach, mlčení
- Agrese v krizové intervenci
- Emoce pracovníka

5. den - SPECIFICKÉ PROBLEMATIKY
- Děti a dospívající
- Vztahové krize, partnerství, manželství

6. den - SPECIFICKÉ PROBLEMATIKY
- Senioři
- Ztráta a truchlení

7. den - KRIZOVÝ INTERVENT A KRIZOVÁ POMOC
- Přehled systému služeb
- Právní ukotvení

8. den - KRIZOVÝ INTERVENT A KRIZOVÁ POMOC
- Osobnost interventa a péče
- Závěr výcviku

Časová dotace: 64 hodin

Místo konání: Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V

Prezenční výuka bude probíhat v rozsahu 8 vyučovacích hodin ve dnech:

9.-10.11.2023, 6.-7.12.2023, 10.-11.1.2024, 31.1.-1.2.2024

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová, Petr Hampacher, DiS.

Minimální kritéria pro získání osvědčení: 80% docházka, závěrečná zkouška

Osvědčení vydává Akademie Jana Blahoslava z.ú. (držitel akreditace).

Přihlášení:

Přihlášku vyplňte zde a zašlete ji podepsanou e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Akademie Jana Blahoslava z.ú., ProfiEDU, Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14.

Uzávěrka přihlášek: 31.10.2023, později je možné přihlášku odeslat jen na základě telefonické dohody

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami

Kurz se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

Ilustrační obrázek: freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace