Závazná přihláška jednotlivce na školení profiEDU

(Akademie Jana Blahoslava z.ú.)

Mgr. Petra Šťastná, SUZ MV, Praha
(ke školení Motivace a aktivizace klientů pro pedagogy volného času a vychovatele dětských center)
Chtěli jsme pro naše zaměstnance uspořádat interaktivní workshop, který se svými specifiky dosti odlišoval od nabízeného portfolia. Zároveň jsme neměli mnoho času na přípravu i kvůli této nejisté době. Ředitel ProfiEDU dokázal v rekordním čase zajistit lektora, komunikoval ihned a vše s námi prokonzultoval. Kvalita workshopu byla nadstandardní. Lektor byl velmi dobře připravený, orientoval se v našem specifickém oboru, byl vnímavý a vedl nás tím správným směrem. Rychle zmapoval naše slabá místa, na které se musíme zaměřit. Byli jsme tak spokojeni, že řešíme možnosti pravidelného setkávání.
Mgr. Iveta Brzková , ředitelka, Obecný zájem z.ú., Smiřice
(ke školení Umírající a pozůstalí – základní kurz paliativní péče)
Děkujeme za tento skvělý kurz. Bylo to pro nás velmi zajímavé a prospěšné. Oba dva dny jsme si užili, byť žádné oko nezůstalo suché. Nejen že jsme si rozšířili vlastní profesní dovednosti a vědomosti, ale i v našich srdcích se mnohým z nás ulevilo.

Lektoři

Petr Hampacher, DiS.
je sociální pedagog, metodik sociálních služeb, lektor a odborný ředitel sociálních služeb MAJÁK Plus, z.ú. Pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.
Mgr. Michaela Horáčková
je profesí sociální pracovnice. Magisterský titul získala v oboru sociální práce na FF Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své praxe prošla mnoha sociálními i sociálně-zdravotními službami a úřady. Působila na lince důvěry, v občanské poradně, v protidrogových službách, věnovala se seniorům, lidem s duševním postižením, pěstounským rodinám. V hospici pracuje jako školitel a jako krizový intervent pro terminálně nemocné, jejich rodiny a pozůstalé. Intenzivně se věnuje lektorské činnosti.
Mgr. Tomáš Oliverius
je lektor, ředitel Akademie Jana Blahoslava z.ú. a vedoucí Institutu dalšího vzdělávání ProfiEDU. Magisterské studium teologie absolvoval na HTF Univerzity Karlovy v Praze. 30 let se jako duchovní věnoval osobnímu a rodinnému poradenství. Má dlouholeté zkušenosti se školením zaměstnanců veřejné správy v komunikaci s problémovými klienty a v profesionálním vystupování. V komunitním centru pracuje s cílovou skupinou seniorů. Lektoruje témata zaměřená na komunikaci, etiku a profesní etiketu.