Termín:   2. 12. 2021   
Cena:   1 360,- Kč  
Místo:  Liberec   

Čas: 9:00 - 16:00 hod (8 vyučovacích hodin)

Akreditace MPSV č. A2021/0673-SP/PC

Anotace:

Kurz je primárně určen pro pracovníky sociálních služeb, ale i navazujících služeb, kde se mohou objevit nemocní s Alzheimerovou demencí. Je možné ho nabídnout pečujícím osobám z řad profesionálů i rodinných příslušníků. Nedílnou součástí kurzu je podpora a komunikace se seniory s Alzheimerovou nemocí a s jejich rodinnými příslušníky či pečovateli. Budou zmíněny základní poznatky o nemoci i konkrétní kazuistiky z praxe z domácího prostředí i z prostředí sociálních služeb. Kurz si klade za cíl posílit sebejistotu pracovníků v práci s lidmi s Alzheimerovou nemocí. Jedná se o ucelený přehled informací, které se týkají seniorů a lidí s Alzheimerovou demencí, způsoby pomoci této cílové skupině a jejich rodinám, včetně základního sociální poradenství v oblasti dávek, sociálních služeb a sociálněprávního poradenství. V neposlední řadě bude probrána i přímá péče v jednotlivých fázích onemocnění.

Osnova školení:

- Základní pojmy, úvod do tématu
- Alzheimerova choroba a další demence
- Prevence vzniku demence
- První příznaky, diagnostika, testy na Alzheimerovu demenci, jednotlivá stádia choroby
- Podpora a péče o nemocné v domácím prostředí
- Podpora a péče o nemocné v terénních, ambulantních a pobytových službách
- Poradenství (praktické, legislativní a finanční záležitosti)
- Druhy sociálních služeb pro lidi s Alzheimerovou chorobou
- Potřeby nemocných v domácím prostředí a v prostředí sociálních služeb
- Základní komunikační dovednosti pečující osoby
- Praktické rady a zkušenosti, nacvik modelových rozhovorů a situací
- Zajištění bezpečnosti, přestěhování ...
- Kdy nastupuje paliativní léčba

Lektorka: Mgr. Michaela Horáčková

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které může využít ve svém CV v části o dalším odborném vzdělávání.

Místo konání:  Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V-Kristiánov

Způsob přihlášení:  viz přihláška pro jednotlivce nebo pro organizaci

Uzávěrka přihlášek: 25. 11. 2021 (po tomto datu je možné odeslat přihlášku jen na základě předchozí telefonické dohody).

Kontakt:  Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: +420 770 176 766

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Ilustrační obrázek: freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace