Termín:  na objednávku     
Cena:  1 360,- Kč  
Místo:  Liberec    

Čas: 9:00 - 16:00 hod (8 vyučovacích hodin)

Akreditace MPSV č. A2021/0672-SP/PC

Anotace:

Kurz je primárně určen pro pracovníky sociálních a navazujících služeb. Absolvent kurzu získá nebo si zopakuje a prakticky nacvičí znalosti z oblasti práce se seniory. Účastník se seznámí s procesem stárnutí, změnami ve stáří a přístupy ke stáří. Nedílnou součástí je také komunikace se seniory a užívané metody sociální práce při práci se seniory. Budou zmíněny konkrétní kazuistiky z praxe v sociálních službách. Kurz si klade za cíl posílit sebejistotu pracovníků v práci se seniory, v jejich komunikaci, v jednání i v řešení různých situací s klienty, jejich rodinami i případně s dalšími spolupracovníky sociálních a navazujících služeb pro cílovou skupinu seniorů. Jedná se o ucelený přehled informací, které se týkají seniorů, způsoby pomoci této cílové skupině a jejich rodinám, včetně základního sociální poradenství v oblasti dávek, sociálních služeb a sociálněprávního poradenství.

Osnova školení:

- Úvod do specifik práce se seniory a základní pojmosloví
- Biologické, psychologické a sociologické aspekty stárnutí
- Procesy stárnutí, úbytek schopností
- Gerontologie, gerontagogika, geriatrie
- Sociální a navazující služby pro seniory
- Aktivní senior, křehký a závislý senior
- Poradenská činnost seniorům
- Komunikační střety s cílovou skupinou seniorů
- Alternativní komunikace
- Aktivizační a relaxační techniky pro seniory
- Zapojení partnerů a rodinných příslušníků seniorů
- Trénování paměti, vzdělávání seniorů, podpora koníčků

Lektorka: Mgr. Michaela Horáčková

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které může využít ve svém CV v části o dalším odborném vzdělání.

Místo konání: Komunitní centrum Konopná, Konopná 776/8, 460 14 Liberec-Ruprechtice

Způsob přihlášení: viz přihláška pro jednotlivce nebo pro organizaci

Uzávěrka přihlášek: 27. 10. 2021 (po tomto datu je možné odeslat přihlášku jen na základě předchozí telefonické dohody)

Kontakt: Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: +420 770 176 766

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Ilustrační obrázek: freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace