Termín:  25. 1. 2022        
Cena:  1 360,- Kč   
Místo:  Liberec          

Čas: 9:00 - 16:00 hod (8 vyučovacích hodin)

Akreditace MPSV č.:  A2021/0077-SP/PC/VP (k nahlédnutí zde)

Anotace:

Kurz je primárně určen pro pracovníky sociálních služeb. Absolvent získá nebo si zopakuje a prakticky nacvičí znalosti základů komunikace a asertivních technik. Seznámí se s vlastními postoji k asertivitě a hlouběji si uvědomí vlastní vzorce jednání v komunikačně nepříjemných situacích s klienty a pracovníky sociálních služeb. Získá praktická i teoretická doporučení asertivního chování. Bude seznámen s konkrétními kazuistikami z praxe v sociálních službách. V kurzu budou vysvětleny a prakticky vyzkoušeny rozdíly mezi komunikační asertivitou, manipulací, pasivitou a agresivitou. Kurz bude doplněn testy asertivity, názornými ukázkami správné asertivní komunikace, přehledem neujúčinnějších asertivních technik, které lze v konkrétních komunikačních situacích využít. Cílem je posílení sebejistoty v komunikaci, v jednání i v řešeních konfliktních situací s klienty, případně i spolupracovníky v sociálních službách.

Osnova školení:

- Úvod do komunikace a základních pojmů
- Asertivní myšlení a jednání
- Asertivita a emoce
- Cíle asertivního jednání
- Asertivita a manipulace
- Asertivní práva a povinnosti
- Základní asertivní techniky
- Uplatnění kontramanipulace
- Aktivní naslouchání
- Shrnutí a závěrečná cvičení

Lektorka:  Mgr. Michaela Horáčková

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které může využít ve svém CV v části o dalším odborném vzdělávání.

Místo konání:  on-line

Způsob přihlášení:  viz přihláška pro jednotlivce nebo pro organizaci

Uzávěrka přihlášek: 24. 5. 2021 (po tomto datu je možné odeslat přihlášku jen na základě předchozí telefonické dohody).

Kontakt:  Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: +420 770 176 766

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Ilustrační obrázek: freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace