Termín:  25. 11. 2021   
Cena:  1 360,- Kč     
Místo:  Liberec   

Čas:  9.00–16.00 (8 vyučovacích hodin)

Akreditace MPSV č. A2020/0431-SP/PC (k nahlédnutí zde)

Anotace:

Vzdělávací program se věnuje problematice práce s motivací klientů v sociálních službách. Cílem programu je vybavit účastníky základními kompetencemi, které mohou použít při podpoře změny u klientů sociálních služeb. Program seznamuje účastníky s psychologickými a sociálně-pedagogickými základy motivace a změny. Nabízí účastníkům možnost rozvinout své komunikační dovednosti v přímé práci s klienty a další možnosti, jak pracovat s prostředím klienta ve vztahu k jeho motivaci. Komunikační techniky a principy programu vycházejí z konceptu motivačních rozhovorů. Program je sestaven jako nácvikový, v maximální míře využívá modelových situací a praktických cvičení.

Obsah kurzu:

- Úvod do tématu motivace
- Motivace a proces změny
- Základní komunikační techniky
- Podpora a překážky změny
- Záměrná práce s prostředím klienta

Lektor:  Petr Hampacher, DiS.

Představení lektora:

Petr Hampacher, DiS. je sociální pedagog, lektor, odborný ředitel sociálních služeb o.p.s. Maják Liberec. Pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

V ceně jsou zahrnuty elektronické studijní materiály.

Každý účastník obdrží osvědčení, které může využít ve svém CV v části o dalším odborném vzdělávání.

Místo konání: Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V-Kristiínov

Způsob přihlášení:  viz přihláška pro jednotlivce nebo pro organizaci.

Uzávěrka přihlášek:  15. listopadu 2021 (po tomto datu bude přihlášení možné jen na základě předchozí telefonické dohody)

Kontakt:  Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +420 770 176 766

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Obrázek: designed by freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace