Termín: připravujeme    
Cena: 1 200,- Kč  
Místo: Liberec     

Akreditace MPSV č. A2020/0156-SP/PC (k nahlédnutí zde)

Čas:  9:00 - 16:00 (8 vyučovacích hodin)

Anotace:

Školení se věnuje problematice individualizovaného poskytování sociálních služeb. Na konkrétních příkladech a technikách individuálního plánování dává do souvislosti metody individuálního plánování (mapování potřeb, stanovování cílů, kontraktování spolupráce uživatele a poskytovatele, hodnocení spolupráce) a širšího rámce poskytování služeb (legislativní kontext, filozofie služby, vazba na veřejný závazek a hodnocení kvality). Cílem programu je vybavit účastníky informacemi a technikami IP tak, aby mohli sociální pomoc a podporu se svými klienty a klientkami kvalitně plánovat, nebo se na plánování podílet.

Obsah kurzu:
- Úvod do individuálního plánování v sociálních službách
- Individuální plánování služby jako výstup mapování potřeb
- Cíle individuálního plánu
- Strategie individuálního plánování
- Realizace individuálního plánu
- Vedení dokumentace

Lektor:  Petr Hampacher, DiS

Představení lektora:

Petr Hampacher, DiS. je sociální pedagog, lektor, odborný ředitel sociálních služeb o.p.s. Maják Liberec. Pracuje s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

V ceně jsou zahrnuty elektronické materiály

Každý účastník obdrží osvědčení, které může využít ve svém CV v části o dalším vzdělávání.

Způsob přihlášení:  viz přihláška pro jednotlivce nebo pro organizaci

Obchodní podmínky:  ke stažení zde

Kontakt:  Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 770 176 766

Obrázek: designed by freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace