Termín:  na objednávku  
Cena:            
Místo:                  

Čas: 9:00 - 15:00 (7 vyučovacích hodin)

Jsou chvíle, kdy se musíme postavit před skupinu lidí a začít mluvit. Ať už je jich deset, sto nebo ještě víc, vždycky je to výzva.

Každé vystoupení je jedinečné svým načasováním, kontextem i očekáváním posluchačů. Především je však jedinečné tím, že mluvit budete právě vy. Vaše osobnost se stává nedílnou součástí vašeho sdělení. Díky tomu může být váš projev autentický, věrohodný a silný. Přesto je každý proslov k pracovnímu týmu nebo k širšímu publiku do značné míry řemeslem. Řemeslu se člověk může naučit, milovat ho a dosahovat v něm výborných výsledků.

Cíl školení

Účastník školení získá v bezpečném a vstřícném prostředí zpětnou vazbu k silným stránkám svého projevu, stejně jako k těm, na kterých potřebuje zapracovat. Naučí se pracovat na artikulaci, využívat vhodnou řeč těla a ovládnout prostor. Bude umět připravit strukturu veřejného projevu a pracovat se základními řečnickými žánry. Poradí si s běžnou trémou. V každé části školení se mu dostane velké dávky motivace spojené s praktickým know-how a s potřebným množstvím teorie.

Struktura

- Úvod, znaky dobrého projevu
- Vstupní hodnocení mluveného projevu (zpětná vazba)
- Významy sdělení, komunikační role
- Frázování, základy artikulace
- Tvorba sdělení
- Osobnost řečníka (image, autorita, síla příběhu, přesvědčivost, řeč těla)
- Řečnické žánry
- Práce s hlasem, dechem a pomůckami
- Hlasová hygiena
- Komunikační etika a etiketa
- Řeč těla
- Trénink aktivní a pasivní slovní zásoby
- Trénink mluvidel
- Práce s časem a s prostorem
- Obtížné situace při projevu
- Eliminace plevelných výrazů
- Drobnosti, kterými oživíme své sdělení

V průběhu školení jsou zařazeny aktivity určené k procvičení jednotlivých dovedností. V závěru školení mají účastníci možnost individuální konzultace s lektorem.

Lektor

Mgr. Tomáš Oliverius je lektor, ředitel Akademie Jana Blahoslava z.ú. a vedoucí jejího Institutu dalšího vzdělávání ProfiEDU. Má dlouholeté zkušenosti se školením zaměstnanců veřejné správy v komunikaci, profesní etiketě a veřejném vystupování. Spolupracoval s renomovanými vzdělávacími agenturami a vysokými školami. Pravidelně vystupoval v médiích (Český rozhlas, TWR Brno, TV Noe). Absolvoval magisterské studium teologie na HTF UK a řadu kurzů zaměřených na lektorkou praxi, interní vzdělávání, komunikaci apod. Je držitelem prestižních certifikátů Etiketa a protokol (Diplomatická akademie, s.r.o.) a Tiskový mluvčí ve veřejné správě (AQE Advisors). V současné době se věnuje řízení vzdělávací instituce, výuce odborných předmětů a nadále školí témata související s rétorikou, veřejným vystupováním, sebeřízením, profesní etikou a etiketou. Dlouhodobě se také pohybuje v neziskovém sektoru. 

V ceně jsou zahrnuty studijní materiály.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které může využít ve svém CV v části o dalším odborném vzdělávání.

Místo konání: Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec-Kristiánov

Způsob přihlášení:  viz přihláška pro jednotlivce (fakturováno účastníkovi) nebo pro organizaci (fakturováno organizaci).

Uzávěrka přihlášek: 22. 4. 2021 (po tomto datu je možné odeslat přihlášku jen na základě předchozí telefonické dohody).

Kontakt:  Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 770 176 766

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami

Obrázek: designed by freepik.com

přihláška jednotlivci přihláška organizace