Termín:  připravujeme
Cena:  1 790,- Kč
Místo:  Liberec                              

Seminář je určen úředníkům a vedoucím úředníkům veřejné správy.

Každý pracovník ve veřejné správě se občas setká s problémovým klientem. Chcete umět jednat s takovým člověkem? Chcete zlepšit vaši komunikaci při jednání s občany?

Strukutura

- Spouštěče potenciálního konfliktu
- Prostředí a prevence: etika a profesní etiketa
- Verbální a neverbální komunikace - rozumíme si?
- Asertivita v prostředí úřadu
- Typy problémových klientů (herec, učitel, manipulant ...)
- Vnější a vnitřní konflikty

Lektor

Mgr. Tomáš Oliverius je lektorem sebeřízení, komunikace a profesní etikety. Má výrazné osobní zkušenosti z neziskového sektoru. Pravidelně školí zaměstnance veřejné správy. Spolupracuje s renomovanými vzdělávacími organizacemi, např. EDUZONE s.r.o., EDUBASE s.r.o., HERTIN s.r.o. Pravidelně vystupoval v médiích (Český rozhlas, TWR Brno, TV Noe). Absolvoval magisterské studium na HFT UK, je držitelem certifikátů profesních kvalifikací Lektor dalšího vzdělávání a Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V současné době působí jako ředitel Akademie Jana Blahoslava z.ú. a vedoucí PROFIEDU.

V ceně jsou zahrnuty: studijní materiály, občerstvení a jednoduchý oběd.

Každý účastník obdrží osvědčení, které může využít ve svém CV v části o dalším odborném vzdělávání.

Místo konání:  Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov

Způsob přihlášení:  viz přihláška pro jednotlivce nebo organizaci (přihlašování zatím neprobíhá)

Kontakt:  Mgr. Tomáš Oliverius, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 770 176 766

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Obrázek: desigbed by freepik.com