Termín: 21.9. - 26.10.2020      
Cena: 7 500,- Kč      
Místo: Liberec      

Akreditace MPSV č. A2019/1335-PK (k nahlédnutí zde)

Anotace:

Kvalifikační kurz vedoucí k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách je akreditovaný podle zákona č. 108/2006 Sb. Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb i základní výchovnou nepedagogickou činnost. Je připraven vykonávat pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka zastávat činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Obsah kurzu:

- sociálně právní minimum
- úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
- komunikační dovednosti a jejich rozvoj, asertivní komunikace
- úvod do psychologie a psychopatologie
- zdraví, nemoc, úraz, zdravotní postižení
- základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
- úvod do metod sociální práce
- aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky, pedagogika volného času
- prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
- základy výuky péče o domácnost
- krizová intervence
- agresivní chování, restriktivní opatření
- profesní etika a etiketa
- odborná praxe

Odbornou praxi lze vykonávat u zaměstnavatele, který je registrovaným poskytovatelem sociální služby, nebo u smluvního partnera Akademie Jana Blahoslava z.ú.

Časová dotace: 156 hodin (100 h teoretická výuka, 56 h praxe) + 4 h zkouška

Místo konání: Komunitní centrum Konopná, Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14 (nejbližší zastávka MHD U Jelena)

Kalendář výuky:

21.09 - 24.09. denně 8 vyučovacích hodin
29.09. - 02.10. denně 8 vyučovacích hodin
19.10. - 22.10. denně 8 vyučovacích hodin
26.10. 4 vyučovací hodiny + zkouška

Lektoři:
Mgr. Michaela Horáčková, Mgr. Zdeňka Svobodová, Petr Hampacher, DiS., Mgr. Tomáš Oliverius

Kurzovné lze v některých případech uhradit přes úřady práce.

Minimální kritéria pro získání osvědčení: 80% docházka, závěrečná zkouška

Osvědčení vydává Akademie Jana Blahoslava z.ú. (držitel akreditace).

Přihlášení:

Přihlášku vyplňte zde a zašlete ji podepsanou e-mailem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo poštou na adresu Akademie Jana Blahoslava z.ú., B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec 5. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2020.

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze za účelem realizace vzdělávacího programu.

Obrázek: designed by freepik.com