Termín: připravujeme
Cena:  8.200,- Kč 
Místo:         
Rozsah: 
156 hodin       


Akreditace MPSV č. A2024/0466-PK (k nahlédnutí zde)

Anotace:

Kvalifikační kurz vedoucí k získání kvalifikace Pracovník v sociálních službách je akreditovaný podle zákona č. 108/2006 Sb. Absolvent může vykonávat přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb i základní výchovnou nepedagogickou činnost. Je připraven vykonávat pečovatelskou činnost v domácnosti osoby a pod dohledem sociálního pracovníka zastávat činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Obsah kurzu:

- sociálně právní minimum
- úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
- komunikační dovednosti a jejich rozvoj, asertivní komunikace
- úvod do psychologie a psychopatologie
- zdraví, nemoc, úraz, zdravotní postižení
- základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
- úvod do metod sociální práce
- aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky, pedagogika volného času
- prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
- základy výuky péče o domácnost
- krizová intervence
- agresivní chování, restriktivní opatření
- profesní etika a etiketa
- odborná praxe

Odbornou praxi lze vykonávat u zaměstnavatele, který je registrovaným poskytovatelem sociální služby, nebo u smluvního partnera Akademie Jana Blahoslava z.ú.

Časová dotace: 156 hodin (100 h teoretická výuka, 56 h praxe) + 4 h zkouška

Místo konání:

- Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V

Prezenční výuka bude probíhat v rozsahu 8 vyučovacích hodin ve dnech:

 

Lektoři:
Mgr. Michaela Horáčková, Mgr. Zdeňka Svobodová, Petr Hampacher, DiS., Mgr. Tomáš Oliverius

Kurzovné lze v některých případech uhradit přes úřady práce.

Minimální kritéria pro získání osvědčení: 80% docházka, závěrečná zkouška

Upozorňujeme na skutečnost, že podmínkou následné práce v sociálních službách je věk nad 18 let, trestní bezúhonnost a ukončené základní vzdělání.

Osvědčení vydává Akademie Jana Blahoslava z.ú. (držitel akreditace).

Přihlášení:

Přihlášku vyplňte zde a zašlete ji podepsanou e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu Akademie Jana Blahoslava z.ú., ProfiEDU, Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14.

Uzávěrka přihlášek: 

Vyplněním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů Akademií Jana Blahoslava z.ú. a s obchodními podmínkami. 

Kurz se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků.

Obrázek: designed by freepik.com