V průběhu měsíců července a srpna 2019 jsme se podíleli prostřednictvím našeho lektora na vzdělávání zaměstnanců úřadu jednoho z největších ostravských městských obvodů. Tři dvoudenní kurzy na téma Komunikace s veřejností proběhly ve spolupráci se vzdělávací a poradenskou společností Hertin s.r.o., která pro tento úřad zajišťovala celou sérii školení. Velmi oceňujeme vysokou společenskou a komunikační úroveň ostravských úřednic a úředníků, skvělou atmosféru na kurzech i profesionálně zvládnutou organizaci ze strany Hertinu.